Video: Ả rập Xê út: Kinh doanh điêu đứng vì người dân thắt chặt chi tiêu

By on 06/10/2016

Giá dầu thấp, kinh tế khó khăn buộc chính phủ phải áp dụng các chính sách khắc khổ. Lương và thưởng của người lao động đều bị giới hạn trần.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login