Video: Ả rập Xê út chuẩn bị cho kỷ nguyên kinh tế hậu dầu mỏ

By on 26/04/2016

Ả rập Xê út vừa thông qua kế hoạch tầm nhìn kinh tế 2030 cho giai đoạn kỷ nguyên hậu dầu mỏ. Trọng tâm của kế hoạch này sẽ tập trung vào các cải cách kinh doanh và đầu tư, trong đó, tỷ trọng đóng góp của nguồn thu dầu mỏ vào ngân sách sẽ giảm từ 70% xuống chỉ còn 16%.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login