Video: 7 Ngân hàng lớn bị điều tra do thao túng giá kim loại quý

By on 29/09/2015

Bảy Ngân hàng này có thể đã ký kết những thỏa thuận ấn định giá bất hợp pháp. Quá trình điều tra dự kiến sẽ kéo dài tới năm 2017.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login