Video: 30 công ty chứng khoán tại Việt Nam có thể phải dừng hoạt động

By on 05/11/2015

Theo các chuyên gia, trong số 100 công ty chứng khoán hiện nay, chỉ có khoảng 30- 40 công ty chứng khoán hoạt động hiệu quả, còn lại gần như đã chết lâm sàng.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login