Vì sao ông Donald Trump rất mê vàng?

By on 02/10/2016

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ – Donald Trump là người rất mê vàng. Mọi thứ xung quanh ông, từ nhà cửa, cơ sở kinh doanh, nơi diễn thuyết… cũng phải đều có yếu tố của vàng.

Các phóng viên của Bloomberg đã có một phân tích nhỏ về sự thật đằng sau của lý do này.

About Hoàng Linh

Bởi giá trị cao từ trong lịch sử của nó, đa số vàng đã được khai thác trong suốt lịch sử vẫn đang được lưu chuyển dưới hình thức này hay hình thức khác.

You must be logged in to post a comment Login