Vàng: Xu hướng tăng trong dài hạn vẫn hiện hữu

By on 04/12/2012

Chúng ta đã tin tưởng vào đà tăng của vàng kể từ vùng 1525-50 và tiếp tục kỳ vọng sóng xu hướng tăng mới đang “đâm chồi”. Giá vàng hiện nay đang trong mô hình điều chỉnh mà theo đó có thể hoàn thành gần mức 61,8% retracement, hay là ngưỡng 1640$. Hãy để ý mọi thứ ngay từ bước khởi đầu. Vàng đã khởi động sóng tăng thứ 5 cuối cùng- nơi mà sóng E của tam giác sideway rộng lớn đã kết thúc. Từ đó, thị trường đã biến động mạnh mẽ và hấp tấp tìm kiếm mục tiêu 1800- một ngưỡng cản quá mạnh để vàng có thể vượt qua. Sóng này được nhận định là sóng 1.

Và sóng thứ 2 nằm dưới con đường này với bước giảm đầu tiên tại 1672 (50% retracement). Thị trường đã lấy lại đà tăng nhưng mô hình đột phá là không rõ ràng. Ngưỡng 1705$ là một mức hỗ trợ quan trọng khi giá vàng đã chuyển động đi lên từ đáy của mô hình 3 sóng. Nếu ngưỡng 1705 xuất hiện, sau đó chúng ta có thể khẳng định rằng xu hướng đi lên này đã điều chỉnh và mục tiêu cuối cùng là 1640- nơi sóng 2 có thể sẽ kết thúc.

Nhìn chung, xu hướng dài hạn hơn vẫn được duy trì với mục tiêu lớn là 2200$/per ounce. Xu hướng ngắn hạn vẫn khả quan chừng nào thị trường giao dịch trên 1705 và chừng nào ngưỡng cản 1752 bị phá vỡ, hoặc là thị trường có những diễn biến đột phá. Hiện tại, ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 1718 của vàng đang ủng hộ cho đà tăng lấy lại sức mạnh. Trong khi đó, ngưỡng cản ngắn hạn được nhìn thấy tại 1734-44-53$. Hình thành bước tăng cũng quan trọng chẳng khác gì đà tăng nếu như sóng B của 2 không có đột phát mạnh mẽ.

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login