Vàng và nợ chính phủ Mỹ: mối quan hệ chặt chẽ

By on 28/01/2013

Bất chợt nghe thấy TV nói về đống nợ của Mỹ từ 14 tỷ USD lên 15 tỷ, 16 tỷ USD và việc giá vàng bật lên từ $1400, $1500 và $1600/oz, như một phản ứng tự nhiên, tôi quyết định tìm kiếm những dữ liệu lịch sử về mối quan hệ này. Quả là ngạc nhiên khi thấy rằng, quay trở lại hồi năm 1975, giá vàng tính theo quý và nợ chính phủ có mối quan hệ mật thiết tới 86%. Thực tế là, trong vòng 15 năm, mối quan hệ này cao tới mức gây sốc là 98%!

Dưới đây là biểu đồ mô phỏng mối quan hệ này: (Dữ liệu mới nhất, ngày 30/9/2012, là điểm xa nhất ở bên phải của biểu đồ).

Còn tại biểu đồ dưới đây, tôi thể hiện giá vàng dưới mỗi 7 ounce.

Sử dụng mối quan hệ này, dường như là một luận điểm đầu tư không mấy trí tuệ nếu mua vàng tại mức giá ngày hôm nay với suy nghĩ nợ chính phủ Mỹ sẽ tăng trong tương lai. Tuy nhiên, một điều cần cân nhắc ở đây là khả năng giá vàng sẽ cùng đi lên với nợ chính phủ. Để kiểm tra điều này, tôi đã xem xét tỷ lệ lịch sử giữa nợ chính phủ (nghìn tỷ USD) và giá vàng (USD/oz)- hiện tại đang đứng trên mốc 6. Biểu đồ dưới đây đã chỉ ra điều đó:


Bội số hiện tại 6.37 đang là khoảng cách kỷ lục (độ lệch chuẩn là 1.5), thấp hơn tỷ lệ đường xu hướng là 11.48. Nếu mối quan hệ này tiến gần tới xu hướng, thì sau đó thị trường vàng sẽ thể hiện kém hiệu quả so với sự thay đổi trong nợ chính phủ từ đây về trước. Ví dụ, nếu tổng nợ là 17 nghìn tỷ USD (so với hôm nay là 11.3 tỷ USD) trong vòng 5 năm tới, và tỷ lệ giữa 2 yếu tố này là 12.57 (tiếp tục xu hướng tương tự), thì giá vàng có thể quay đầu giảm trở lại về ngưỡng $1352 vào thời điểm cuối chu kỳ 5 năm.

Trên đây là nhận định của Eric Boughton- người quản lý danh mục đầu tư tại Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX).

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login