Vàng trong nước chạm đáy 5 năm, tăng trưởng tín dụng đạt ngưỡng 13%

By on 17/07/2015

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login