Vàng có thể sụt thêm $500/oz!

By on 16/07/2013

“Giá vàng có thể suy yếu xuống dưới $800/oz trong thời gian tới. Con số này cũng đánh dấu mốc sụt sâu $500/oz so với mức giá hiện tại ở vùng $1280/oz”, theo lời ông Harvey làm việc tại  Duke University’s Fuqua School of Business chia sẻ kênh kênh CNBC.

Ông Harvey – làm việc tại Duke University’s Fuqua School of Business chia sẻ rằng trong suốt 2500 năm lịch sử thì giá vàng thực ( giá trị của vàng đã tính tới lạm phát) vẫn duy trì ở một mức cố định.

“Ngay cả thời gian suy yếu này thì mức giá vàng hiện tại vẫn cao hơn mức giá thực của nó”, ông Harvey chia sẻ. Ngoài ra ông còn đưa ra một lời gợi ý rằng giá vàng sẽ có thể trở về đúng mức thực của nó trong dài hạn ở vùng $800/oz.

“ Nếu bạn dõi theo chiều dài lịch sử, giá vàng hiện tại dù có đi xuống nhưng vẫn chưa xuống tới mức trung bình dài hạn. Giá vàng sẽ còn xuống sâu nữa, qua ngưỡng trung bình rồi mới đi lên” – ông nhấn mạnh.

““Giá vàng có thể suy yếu xuống dưới $800/oz trong thời gian tới.” – ông chia sẻ thêm: “Và nó sẽ còn thấp hơn nữa nếu tuân theo đúng kịch bản mà lịch sử giá vàng đã trả qua”.

Ông chia sẻ: “Sự sụt giảm của giá vàng về mức giá trung bình sẽ không xảy ra ngay trong ngày mai đâu. Chu kì suy yếu về vùng giá thực của vàng sẽ phải diễn ra trong 10- 15 năm tới. Sau đó là những chuỗi ngày khởi sắc đối với kim quý này”.

Ông bày tỏ rằng các nhà đầu tư nên căn cứ vào lượng cầu vàng hơn là nguồn cung để cân nhắc chiến lược đầu tư của mình. Theo ông, lượng cầu vàng sẽ biến đổi một cách đáng ngạc nhiên và liên tục.

Những số liệu về sự phát triển chậm lại của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới Trung Quốc dừng ở mức 7,5% sau khi phát triển quá nóng thời kì trước là dấu hiệu cho tiềm năng nhu cầu vàng ở quốc gia này sẽ thấp hơn trong thời kì tới.

Ông nói thêm: “Trung Quốc là quốc gia có nhu cầu vàng rất lớn, tốc độ phát triển kinh tế ở mức thấp cũng chính là dấu hiệu cho lượng cầu vàng giảm đi”.

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login