Vàng có đang thật sự rẻ?

By on 15/06/2015

Mặc dù không thể xác định giá trị khách quan của vàng, nhưng bằng cách nhìn vào lịch sử lên xuống của kim loại quý này so với những thứ khác, chúng ta hoàn toàn có thể đi đến một số kết luận hợp lý rằng giá vàng hiện tại là đắt, rẻ hay vừa phải.

Đặc biệt là giá thị trường của vàng có thể được tính tương ứng với giá của những hàng hóa khác hay giá cổ phiếu, giá nhà trung bình, thu nhập của người đi làm, và nguồn cung tiền thật sự. Do vậy, nếu nhìn vào giá vàng so với nguồn cung tiền thật sự thì chúng ta có thể kết luận rằng giá vàng hiện tại đang cao hơn “giá trị thực” khoảng 20%. Và để cho khách quan hơn, chúng ta hãy nhìn giá vàng trong tương quan với những hàng hóa khác.

Theo biểu đồ bên dưới, suốt 20 năm qua – trừ lần tăng ngắn ngủi trong năm 2011 – những thay đổi lớn trong tỷ số vàng/bạc có mức đáy là khoảng 45 và mức đỉnh khoảng 80. Tỷ số này hiện đang ở gần mức đỉnh của khoảng thời gian 20 năm, nghĩa là vàng đang đắt so với bạc.

Vì thế, để tranh luận rằng đã có một kế hoạch “đè” giá dài hạn thành công trên thị trường vàng thì chúng ta cũng phải nói rằng cũng đã có một kế hoạch như thế trên thị trường bạc. Dĩ nhiên đã có người cho là như thế: một nhà phân tích cho rằng ngân hàng JP Morgan đã làm được điều không thể đó bằng cách thu về một lượng lớn bạc vật chất suốt một thời gian dài trong khi đồng thời “đè” giá bạc xuống bằng cách bán những hợp đồng giao sau.

Hệ số Vàng/Bạc

Biểu đồ tiếp theo cho thấy vàng cũng đang đứng gần mức cao nhất trong 20 so với bạch kim, nghĩa là vàng hiện đang đắt so với kim loại quý này.

Tương tự như trên, để tranh luận rằng đã có một kế hoạch “đè” giá dài hạn thành công trên thị trường vàng thì chúng ta cũng phải nói rằng đã có một kế hoạch như thế trên thị trường bạch kim. Và cũng đã có người nghĩ như thế.

Chẳng hạn như một nhà phân tích cho rằng giá bạch kim “cố định” hàng ngày trên thị trường London đã được dùng để thao túng giá xuống trong một thời gian dài, mặc dù về tổng thể giá có xu hướng đi lên trong giai đoạn được phân tích.

Trong một ví dụ khác, một nhà phân tích cho rằng giá bạch kim đã bị giảm liên tục bằng cách bán khống những hợp đồng giao sau, một kết quả sẽ chỉ khả thi nếu mọi thương vụ hợp đồng giao sau sau đó không phải bán đổ bán tháo thông qua việc mua một hợp đồng và nếu những công ty chế tạo ô tô đã tìm được cách thay thế bạch kim vật chất được dùng trong các bộ chuyển đổi xúc tác bằng những hợp đồng giấy trắng mực đen.

Hệ số Vàng/Platinum

Biểu đồ cuối cùng cho thấy rằng vàng hiện đang ở gần mức cao nhất mọi thời đại khi so với chỉ số CRB Index (một chỉ số đại diện cho 17 loại hàng hóa). Vì thế biểu đồ này cho thấy rằng vàng hiện đang đắt so với hàng hóa nói chung.

Mặc dù vậy, vẫn chưa có ai cho rằng giá của các loại hàng hóa đang bị “đè” xuống nhằm che giấu việc “đè” giá vàng dài hạn.

Hệ số Vàng/Hàng hóa

Tóm lại, qua 3 biểu đồ trên, chúng ta thấy rằng vàng hiện đang đắt so với nhiều loại hàng hóa khác. Tuy vậy, nếu xét những gì đang xảy ra với tiền tệ và các nền kinh tế trên thế giới thì điều đó là hợp lý. Và cũng là hợp lý khi mong đợi vàng sẽ đắt hơn nhiều trong vài năm tới!

Theo Vietstock.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login