USD phiên 23/7 tăng nhẹ chiều mua

By on 23/07/2013

Sáng nay, tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức mua vào là 21.200 đồng/USD và bán ra ở mức 21.246 đồng/USD, không đổi so với ngày 22/07.

Tại Vietinbank, tỷ giá USD được yết mua vào là 21.210 đồng/USD, bán ra là 21.246 đồng/USD, tăng nhẹ 5 đồng chiều mua vào so với ngày 22/07.

Cùng lúc, tại BIDV, tỷ giá USD được yết mua vào ở mức 21.200 đồng/USD, bán ra ở mức 21.246 đồng/USD, tăng 10 đồng chiều mua vào so với ngày 22/07.

Tại ACB, USD được giao dịch ở mức 21.220 đồng/USD chiều mua vào và 21.246 đồng chiều bán ra, tăng 40 đồng chiều mua vào so với ngày 22/07.

Tại Techcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 21.180 đồng/USD chiều mua vào và 21.246 đồng chiều bán ra, không đổi so với ngày 22/07.

Tại Eximbank tỷ giá USD được yết mua vào 21.220 đồng/USD chiều mua vào và 21.246 đồng/USD chiều bán ra, tăng 30 đồng chiều mua vào so với ngày 22/07.

Ngày 23/07/2013, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục áp dụng tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa USD/VND ở mức 21.036 VND/USD, tỷ giá này được áp dụng kể từ ngày 28/06.

Giavang.net tổng hợp

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login