USD phiên 15/7 giảm nhẹ chiều mua

By on 15/07/2013

Sáng 15/07, tỷ giá USD/VND niêm yết tại các NHTM hầu hết đều giảm nhẹ chiều mua vào từ 10 – 30 đồng, trong khi đó chiều bán ra vẫn giữ ở mức 21.246 đồng/USD.

Tại ngân hàng ACB USD được giao dịch ở mức 21.180 đồng/USD chiều mua vào và 21.246 đồng chiều bán ra – giảm 20 đồng chiều mua vào so với ngày 12/07.

Cùng lúc, tại ngân hàng Techcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 21.150 đồng/USD chiều mua vào và 21.246 đồng chiều bán ra – giảm 30 đồng chiều mua vào so với ngày 12/07

Tại  Eximbank tỷ giá USD được yết mua vào là 21.200 đồng/USD và 21.246 đồng/USD chiều bán ra, giảm 10 đồngchiều mua vào so với ngày 12/07..

Tại ngân hàng Vietcombank, USD được giao dịch ở mức 21.210  đồng/USD – 21.246 đồng/USD (mua vào – bán ra), không đổi so với ngày 12/07.

Tại Vietinbank, tỷ giá USD được yết mua vào là 21.200 đồng/USD,  bán ra là  21.246 đồng/USD – giảm 15 đồng chiều mua vào so với ngày 12/07.

Tại BIDV, tỷ giá USD được giao dịch mua vào ở mức 21.190 đồng/USD, bán ra ở mức 21.246 đồng/USD, giảm 20 đồng chiều mua vào so với ngày  12/07.

8h45 sáng ngày 15/07, tỷ giá USD tự do trên thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 21.500 – đồng/USD chiều mua vào và 21.540 đồng chiều bán ra.

Ngày 15/07, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục áp dụng tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa USD/VND ở mức 21.036 VND/USD, tỷ giá này được áp dụng kể từ ngày 28/06.

Giavang.net tổng hợp

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login