USD ngày 25/06 giảm nhẹ chiều mua

By on 25/06/2013

Sáng 25/06, tại ngân hàng ACB và Eximbank tỷ giá USD được niêm yết ở mức  21.015 đồng/USD chiều mua vào và 21.036 đồng chiều bán ra,  không đổi so với ngày  24/06.

Cùng lúc, tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 21.025 đồng/USD và bán ra ở 21.036 đồng/USD, không đổi so với ngày 24/06.

Tại ngân hàng HSBC, USD được giao dịch ở mức 20.990 đồng/USD chiều mua vào và 21.036 đồng/USD chiều bán ra. Không đổi so với ngày hôm qua 24/06.

Tại Vietinbank, tỷ giá USD được yết ở mức 21.027 đồng/USD  21.036 đồng/USD –  giảm nhẹ 3 đồng chiều mua vào so với ngày 24/06.

Tại BIDV, tỷ giá USD được yết mua vào ở mức 21.015 đồng/USD, bán ra ở mức 20.036 đồng/USD – giảm nhẹ 5 đồng chiều mua vào so với ngày  24/06.

Ngày 25/06/2013, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ tỷ giá liên ngân hàng ở mức 20.828 đồng/USD. Tỷ giá này được giữ ổn định từ ngày 25/12/2011.

Tỷ giá tự do trên thị trường Hà Nội sáng ngày 25/06 niêm yết ở mức 21.350 đồng/USD chiều mua vào và 21.380 đồng chiều bán ra – không đổi so với ngày 24/06.

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login