Tỷ giá USD/VND ngày 25/5 đồng loạt tăng

By on 25/05/2015

Thời gian cập nhật là 9h50 ngày 25/5/2015

Sáng nay, ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 21.780 – 21.840 đồng/USD (mua vào – bán ra), điều chỉnh tăng 10 đồng chiều mua vào và tăng 10 đồng chiều bán ra so với ngày 22/5.

Ngân hàng Eximbank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 21.780 – 21.860 đồng/USD (mua vào – bán ra), điều chỉnh tăng 20 đồng chiều mua vào và tăng 20 đồng chiều bán ra so với ngày 22/5.

Ngân hàng Vietinbank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 21.770 – 21.840 đồng/USD (mua vào – bán ra), điều chỉnh tăng 10 đồng chiều mua và giữ nguyên chiều bán ra so với ngày 22/5.

Ngân hàng BIDV niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức mua vào là 21.790 đồng/USD, bán ra là 21.850 đồng/USD, điều chỉnh tăng 10 đồng chiều mua vào và tăng 10 đồng chiều bán ra so với ngày 22/5.

Ngân hàng DongAbank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 21.780 – 21.860 đồng/USD (mua vào – bán ra), điều chỉnh tăng 20 đồng chiều mua vào và tăng 20 đồng chiều bán ra so với ngày 22/5.

25 5 2015 1

Nguồn: Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, website sbv.gov.vn

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước áp dụng tỷ giá giao dịch USD ở mức mua vào là 21.600 đồng/USD và bán ra ở mức 21.820 đồng/USD. Tỷ giá bình quân liên ngân hàng là 1 USD = 21.673 NVND.

Cập nhật lúc 9h00 sáng ngày 25/5, trên thị trường Hà Nội, giá USD tự do mua vào ở mức 21.850 – 21.855 đồng/USD và chiều bán ra là 21.860 – 21.865 đồng/USD.

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login