Tỷ giá USD/VND ngày 11/6 biến động nhẹ

By on 11/06/2015

Thời gian cập nhật là10h16 ngày 11/6/2015

Sáng nay, ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 21.765 – 21.825 đồng/USD (mua vào – bán ra), giữ nguyên chiều mua và giữ nguyên chiều bán ra so với ngày 10/6.

Ngân hàng Eximbank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 21.745 – 21.825 đồng/USD (mua vào – bán ra), giữ nguyên chiều mua và giữ nguyên chiều bán ra so với ngày 10/6.

Ngân hàng Vietinbank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 21.760 – 21.825 đồng/USD (mua vào – bán ra), điều chỉnh giảm 5 đồng chiều mua và giảm 5 đồng chiều bán ra so với ngày 10/6.

Ngân hàng BIDV niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức mua vào là 21.765 đồng/USD, bán ra là 21.825 đồng/USD, điều chỉnh giảm 10 đồng chiều mua và giảm 5 đồng chiều bán ra so với ngày 10/6.

Ngân hàng DongAbank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 21.750 – 21.830 đồng/USD (mua vào – bán ra), giữ nguyên chiều mua và giữ nguyên chiều bán ra so với ngày 10/6.

11 6 2015 2

Nguồn: Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, website sbv.gov.vn

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước áp dụng tỷ giá giao dịch USD ở mức mua vào là 21.600 đồng/USD và bán ra ở mức 21.820 đồng/USD. Tỷ giá bình quân liên ngân hàng là 1 USD = 21.673 NVND.

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login