Tỷ giá USD ngày 17/6

By on 17/06/2013

Tỷ giá USD ngân hàng ngày 17/6/2013 không biến động so với cuối tuần trước. Giá USD chiều bán ra các ngân hàng đều ở mức kịch trần 21.036 đồng/USD. Tỷ giá bình quân liên ngân hàng 20.828 đồng/USD.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 21.035 đồng/USD và bán ra ở 21.036 đồng/USD, không đổi so với ngày 15/06/2013.

Cùng lúc tại ngân hàng Eximbank, tỷ giá USD giao dịch ở mức 21.015 đồng/USD mua vào và bán ra ở 21.036 đồng/USD, không đổi so với ngày 15/06/2013.

Tại BIDV, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 21.020 đồng/USD – 21.036 đồng/USD (mua vào- bán ra), không đổi so với ngày 15/06/2013.

Tại ngân hàng ACB, tỷ giá USD giao dịch mua vào 21.015 đồng/USD và bán ra ở 21.036 đồng/USD, không đổi so với ngày 15/06/2013.

Tại Techcombank, tỷ giá USD niêm yết mua vào 20.990 đồng/USD và bán ra ở 21.036 đồng/USD, không đổi so với ngày 15/06/2013.

Tại Vietinbank, tỷ giá USD được yết mua vào là 21.030 đồng/USD, bán ra là 21.036 đồng/USD, không đổi so với ngày 15/06/2013.

Giavang.net tổng hợp

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login