Tỷ giá năm 2016 : Chịu sức ép ‘nội công ngoại kích’

By on 30/12/2015

Tỷ giá năm 2016 vừa được Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia dự báo sẽ chịu nhiều sức ép cả về tình hình kinh tế trong nước lẫn quốc tế.

tygia

Tỷ giá USD/VND

Trong báo cáo dự báo kinh tế năm 2016 của mình, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã đưa ra những phân tích về thuận lợi và khó khăn có ảnh hưởng trực tiếp tới tỷ giá năm 2016.

Theo đó, về thuận lợi, đó là giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ cán đích 13,5 tỷ USD. Đầu tư gián tiếp nước ngoài dự báo cũng tăng mạnh do tăng trưởng cải thiện, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, cho dù việc Mỹ tăng lãi suất có thể ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư gián tiếp vào các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển.

Hơn nữa, đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán dự kiến sẽ tăng do tỷ lệ sở hữu nước ngoài được nâng lên theo quy định của Nghị định 60 và hoạt động M&A được đẩy mạnh. Lượng kiều hối dự báo tăng lên 14 tỷ USD trong năm 2016. Chính phủ có kế hoạch phát hành 3 tỷ USD trái phiếu ra thị trường vốn quốc tế. Các yếu tố này sẽ giúp cán cân ngoại tệ ổn định.

Về khó khăn, đó là tình trạng nhập siêu tăng. Ủy ban Giám sát dự báo nhập siêu ở mức 4 tỷ USD, tăng so với mức nhập siêu khoảng 3,2 tỷ USD ước cho năm 2015 do tăng nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị trong khi tăng trưởng cải thiện làm tăng sức mua của dân chúng đối với hàng nhập khẩu.

Bên cạnh đó là xu hướng mất giá so với đồng đôla của đồng tiền các nước ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh về giá của hàng xuất khẩu Việt Nam, nhất là xuất khẩu nông sản đòi hỏi phải có chính sách linh hoạt, thận trọng. Do đó, chính sách tỷ giá nói riêng và chính sách tiền tệ nói chung cần được hỗ trợ đồng bộ bởi các chính sách khác như chính sách tài khóa, chính sách thương mại.

Về lạm phát, Ủy ban cho rằng CPI sẽ tăng ở mức 3%. So với mục tiêu lạm phát dưới 5% do Quốc hội đề ra, năm 2016 có nhiều dư địa cho việc chủ động điều chỉnh giá hàng hóa và dịch vụ cơ bản cũng như tỷ giá.

Ước tính mỗi 1% tăng lên của tỷ giá làm tăng lạm phát thêm 0,06-0,1%. Mức tác động này thấp hơn ở thời kỳ lạm phát cao khi tâm lý lạm phát của dân chúng thiếu ổn định.

Theo đó, lãi suất ngân hàng cũng chịu sức do lạm phát tăng làm tăng kỳ vọng của dân chúng, qua đó gây áp lực làm tăng lãi suất huy động. Cầu tín dụng của khu vực tư nhân tiếp tục tăng trong khi nhu cầu phát hành trái phiếu chính phủ không giảm.

Xu hướng tăng lãi suất USD trên thị trường thế giới làm thu hẹp khoảng cách giữa lãi suất nội tệ và ngoại tệ. Xu hướng này hạn chế khả năng giảm lãi suất của NHNN để đảm bảo mục tiêu ổn định tỷ giá. Ngoài ra, nhu cầu trích lập dự phòng rủi ro cũng hạn chế khả năng giảm lãi suất cho vay của các ngân hàng.

So với mục tiêu lạm phát dưới 5% do Quốc hội đề ra, năm 2016 có nhiều dư địa cho việc chủ động điều chỉnh giá hàng hóa và dịch vụ cơ bản cũng như tỷ giá. Đối với tỷ giá, UBGSTCQG ước tính 1% tăng lên của tỷ giá làm tăng lạm phát thêm 0,06-0,1 điểm %; mức tác động này thấp hơn ở thời kì lạm phát cao khi tâm lý lạm phát của dân chúng thiếu ổn định.

Theo Diễn đàn doanh nghiệp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login