Trục lợi từ gói 30 000 tỷ: Khi quả bóng trách nhiệm bị các bên đùn đẩy

By on 17/07/2015

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login