Triển vọng giá vàng tuần từ 9/3- 14/3

By on 09/03/2015

Tuần trước, vàng đã trượt sâu về mức thấp 1162.9. Phá thủng ngưỡng hỗ trợ 1167.3 khẳng định bước hồi phục từ 1130.4 đã hoàn thành và giờ đây thị trường nên mở lối để tái lập mốc 1130.4 đầu tiên. Đứng trên ngưỡng cản 1223.0 là điều cần thiết để khẳng định khả năng đảo ngược trong ngắn hạn. Trong khi đó, triển vọng vẫn khá u ám.

Trong bức tranh lớn hơn, đáy trung hạn đã được hình thành tại 1130.4 sau khi thiết lập ngưỡng hỗ trợ từ mức thoái lui 61.8% của 681.0 tới 1923.7 tại 1155.7. Sau đó, thị trường đối mặt với ngưỡng cản mạnh từ đường EMA 55 tuần và suy yếu một lần nữa. Những yếu tố mở rộng hiện tại lại cho thấy diễn biến giá từ 1130.4 có thể hình thành mô hình sideway. Do đó, chúng ta kỳ vọng ngưỡng hỗ trợ mạnh quanh 1130.4 sẽ chứa đựng bất cứ nỗ lực đi xuống nào. Trong khi đó, nỗ lực đi lên có thể bị hạn chế tại mức thoái lui 38.2% từ 1923.7 tới 1130.4 tại 1433.4.

Trên bức tranh dài hạn, xu hướng đi lên dài hạn đã bị đảo ngược. Mô hình điều chỉnh dài hạn là những gì mà thị trường đang chứng kiến vào lúc này với nguy cơ quay đầu về khu vực hỗ trợ 681/1033.9, cùng với mức thoái lui 61.8% của 253.2 tới 1923.7 tại 891.3.

Biểu đồ ngày vàng Comex

Biểu đồ ngày tuần Comex

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login