Tổng sản phẩm quốc nội GDP của các quốc gia có ý nghĩa gì?

By on 04/12/2012

Tổng sản lượng nội địa là thước đo chính cho tình trạng kinh tế của một quốc gia. Chỉ số GDP gồm những trị giá của hàng hoá và dịch vụ được làm ra trong một khoảng thời gia nào đó. Thường thường GDP được diễn tả cụ thể bằng cách so sánh với quarter hay năm trước. Thí dụ, khi người ta đề cập year-to-year GDP tăng 3%, có nghĩa là nền kinh tế đã phát triển 3% khi so sánh với năm vừa qua.

Phương pháp tính toán cho GDP rất phức tạp nhưng tựu chung có hai cách: hoặc là bằng cách tính lợi tức (income approach), hoặc là bằng cách tính tiêu xài (expenditure method). Cách lợi tức dựa vào tổng số kiếm được của mọi người dân trong một năm, trong khi cách tiêu xài lại đặt căn bản trên sự tiêu xài của tất cả người dân ấy. Dù là phương pháp nào đi nữa, hai trị số nầy trên thực tế phải bằng nhau hay ít nhất cũng gần gần như vậy.

Phương pháp lợi tức, được đề cập như GDP(I), được tính toán bằng cách cộng số tiền lương trước thuế (compensation) của các nhân viên, lợi tức trước thuế (gross profits) của tất cả hãng xưởng, và tổng số tiền giúp đỡ (không thuế) bởi chính phủ trên các hàng hóa hay thương vụ. Phương pháp dựa vào sự tiêu xài thì thông dụng hơn, nó gồm tất cả số tiền tiêu thụ, đầu tư, tiền chi tiêu của chính quyền, và hiệu số giữa xuất cảng và nhập cảng.

Sự sản xuất (hàng hoá và dịch vụ) và phát triển của nền kinh tế, là những tiêu biểu cho GDP, có ảnh hưởng rất lớn trên mọi người dân của một nước. Trong một quốc gia mà nền kinh tế phát triển đều đặn, số người thất nghiệp thấp, lương nhân viên gia tăng vì các thương vụ cần sức lao động. Sự thay đổi trên GDP, dù lên hay xuống, đều có tác động mạnh trên thị trường chứng khoán (stock market). Điều nầy cũng dễ hiểu, một nền kinh tế èo uột sẽ kéo theo sự yếu kém lợi tức từ các công ty, và cũng có nghĩa là giảm giá cổ phần. Các người đầu tư rất ngại GDP xuống chỉ số âm, tức là giai đoạn trì trệ kinh tế (recession).

Thông tin tham khảo

via GDP là gì ?- vang-24h.com.vn.

About Hoàng Linh

Bởi giá trị cao từ trong lịch sử của nó, đa số vàng đã được khai thác trong suốt lịch sử vẫn đang được lưu chuyển dưới hình thức này hay hình thức khác.

You must be logged in to post a comment Login