Thưởng Tết 2017: Có gì để nói?

By on 22/11/2016

Trong khi lãnh đạo Vụ Lao động – Tiền lương cho hay thưởng Tết 2016 “chưa rõ tình hình” thì lãnh đạo nhiều doanh nghiệp chia sẻ đang cố gắng để nâng thưởng cho cán bộ nhân viên.

Đến thời điểm hiện tại, các thông tin thưởng Tết Nguyên đán 2017 vẫn chưa được công bố cụ thể. Một số doanh nghiệp cho hay sẽ cố gắng để nâng mức thưởng lên, song cũng có đơn vị chia sẻ hiện tại vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản đề nghị các địa phương, các doanh nghiệp phối hợp, trao đổi với tổ chức công đoàn coư sở xây dựng phương án hỗ trợ người lao động các khoản trợ cấp, phụ cấp, phương án tiền thưởng trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị khảo sát, nắm tình hình tiền lương, nợ lương năm 2016 và kế hoạch thưởng Tết cho người lao động của các doanh nghiệp, tổng hợp báo cáo về Bộ trước ngày 30/12/2016.

Năm 2016, đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết thưởng Tết khoảng 5,53 triệu đồng một người, tăng 15,7% so với Tết Nguyên đán năm 2015. Người có mức thưởng cao nhất là 624 triệu đồng và người có mức thưởng thấp nhất là 40.000 đồng. Cả hai đều ở doanh nghiệp FDI tại tỉnh Bình Phước.

Theo Dantri

About Hoàng Linh

Bởi giá trị cao từ trong lịch sử của nó, đa số vàng đã được khai thác trong suốt lịch sử vẫn đang được lưu chuyển dưới hình thức này hay hình thức khác.

You must be logged in to post a comment Login