Theo dõi Vàng để kiếm lời từ Bạc

By on 12/07/2016

Giá vàng đã tăng khoảng 25% trong năm 2016 trong khi giá bạc đã nhảy vọt 46% kể từ 1/1/2016. Đầu năm 2016, giá bạc đã ngưng việc dẫn dắt diễn biến thị trường vàng. Sau đó, giá bạc chạy theo vàng thời gian gần đây nhưng vẫn đem lại khoản lợi nhuận khá tốt.

Giá bạc từng tăng nhắm mức mục tiêu 26USD – đó là mức giá cao hơn 30% so với mức giá hiện tại là 20USD. Trong khi đó, giá vàng từng tăng nhắm mục tiêu $1580 – cao hơn 16% so với mức giá hiện tại là $1358.

Bạc hiện di chuyển thấp hơn nhưng vẫn còn cơ hội tăng giá và đem lại khoản lợi nhuận kếch xù.

Biểu đồ giá bạc đã xuất hiện 3 đường xu hướng fan cùng với 5 đường xu hướng fan của biểu đồ vàng. Mô hình fan đối với bạc hiện không mạnh nhưng việc bứt phá sẽ tạo thêm rất nhiều sức mạnh bởi nó đang dõi theo thị trường vàng. (Biểu đồ bạc dưới đây theo đơn vị cent).

Chỉ báo Guppy Multiple Moving Average (GMMA) xác nhận rằng sức mạnh của bạc đủ khả năng để bứt phá. GMMA dài hạn đã có xu hướng đảo chiều tăng lên. Đó là mô hình chậm và ổn định nhưng thông thường rất mạnh và ổn định sau khi thị trường đã đột phá. Các đường trung bình dịch chuyển trong ngắn hạn cũng đã vượt lên trên các đường dài hạn tương ứng. Nhóm các đường giá ngắn hạn cũng đã tách biệt nhau chỉ ra rằng nhà đầu tư đang được hỗ trợ tốt.

Kháng cự đầu tiên của thị trường hiện nằm gần mốc $18,7 đã được chinh phục. Giá bạc hiện đang kiểm tra kháng cự yếu quanh $21. Chinh phục ngưỡng $21 sẽ mở ra cơ hội tiếp cận mục tiêu dài hạn của bạc là $26.

Sự tương tự trong mô hình giá của vàng và bạc cũng có ý nghĩa rằng giá bạc đang chạy theo hành vi của giá vàng. Cách kiếm tiền tốt nhất và theo dõi vàng và giao dịch bạc theo cùng cách bạn làm với vàng.

Giavang.net

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login