Video: Tận mắt xem chế tác vàng trang sức cực công phu

By on 07/03/2016

Đoạn video cho thấy quy trình chế tác vàng trang sức công phu và phức tạp ra sao. Video quy trình chế tác vàng trang sức:

 

 

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login