Quyết định số 563/QĐ-NHNN ngày 18/03/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy trình mua, bán vàng miếng của NHNN

By on 09/04/2013

NHNN thông báo đấu thầu để các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc (chậm nhất đến 17 giờ của ngày liền kề tổ chức đấu thầu);

NHNN kiểm tra, thông báo tư cách dự thầu của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và thông báo giá trần, giá sàn (nếu có) theo khối lượng;

Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp nộp phiếu dự thầu chậm nhất trong thời hạn 30 phút kể từ thời điểm thông báo giá.

Sau khi thực hiện xét thầu và xác định kết quả đấu thầu, NHNN thông báo hủy thầu trong trường hợp giá vàng biến động vượt quá mức biến động giá trong phương án mua, bán vàng miếng đã được phê duyệt hoặc thông báo kết quả đấu thầu.

Đại diện của tổ chức, doanh nghiệp trúng thầu tiến hành ký văn bản xác nhận giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN trong thời hạn 30 phút, kể từ khi có thông báo kết quả đấu thầu.

Đối với việc mua, bán vàng miếng theo hình thức trực tiếp, quy trình thực hiện cũng tương tự: Sau khi NHNN thông báo giá mua, bán vàng miếng, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp nộp đơn đăng ký mua, bán vàng miếng để NHNN xét đăng ký mua, bán và xác định kết quả mua, bán…

Thông tin chi tiết có tại :

Tóm lược và phân tích : https://docs.google.com/file/d/0B8iBCc3vUx7XSEFaR19VaF8xSTA/edit?usp=sharing

Bản gốc văn bản: https://docs.google.com/file/d/0B8iBCc3vUx7XZWgycWs2N1RsXzQ/edit?usp=sharing

Nếu bạn không tra cứu được văn bản này, hãy email yêu cầu cho chùng tôi tại địa chỉ vanbanluat@giavang.net

Văn Bản Luật

About Hoàng Linh

Bởi giá trị cao từ trong lịch sử của nó, đa số vàng đã được khai thác trong suốt lịch sử vẫn đang được lưu chuyển dưới hình thức này hay hình thức khác.

You must be logged in to post a comment Login