PTKT vàng kỳ hạn sàn Comex ngày 22/5

By on 22/05/2015

Vàng giao kỳ hạn tháng 6 trên sàn Comex đóng cửa phiên hôm qua với xu hướng giảm. Tuy nhiên, diễn biến sáng nay lại cho thấy khả năng thị trường chạm đáy ngắn hạn $1200.80 và trượt nhẹ trên mốc 50% tại $1200.20. Nếu điều nảy xảy ra, hãy chờ đợi một bước thoái lui xuất hiện.

Xu hướng chính trên biểu đồ ngày vẫn là tăng giá. Phạm vi chính nằm tại $1168.40- $1232.00. Khu vực thoái lui $1200.20- $1192.70 là mục tiêu giảm quan trọng. Một góc xu hướng tăng cũng có thể thủng qua vùng này tại $1198.40, chứng tỏ mục tiêu giảm này có giá trị. Mặc dù đã giảm $32 so với mốc cao mới đây nhưng bởi vì vàng vẫn trong trạng thái test khu vực thoái lui nên bước điều chỉnh hiện tại nên được coi là điều bình thường.

Về xu hướng tăng, mục tiêu đầu tiên là góc xu hướng giảm tại $1216.00. Nếu phạm vi giao dịch mới hình thành giữa $1232.00 và $1200.80 thì sau đó khu vực thoái lui $1216.40- $1220.10 sẽ trở thành mục tiêu đi lên quan trọng. Góc xu hướng giảm tại $1216.00 và $1216.40 (50%) hình thành nên mục tiêu tăng giá tốt nhất cho phiên hôm nay.

Về xu hướng giảm, phá vỡ mốc 50% tại $1200.20 và vượt qua phía trên của góc xu hướng giảm tại $1200.00 sẽ đặt thị trường vào một trạng thái không mấy tốt đẹp. Điều này có thể kích hoạt khả năng mở rộng hướng xuống với mục tiêu là Fibonacci tại $1192.70, sau đó là góc xu hướng tăng dài hạn $1189.40.

Không có một mốc giá quan trọng rõ ràng nào cho phiên giao dịch ngày hôm nay, tuy nhiên, cụm hỗ trợ có thể nhìn thấy tại $1200.20- $1200.00 trong khi cụm kháng cự nhìn thấy tại $1216.00- $1216.40.

Daily June Comex Gold

Biểu đồ ngày vàng kỳ hạn Comex

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login