PTKT thị trường vàng, dầu ngày 9/7

By on 09/07/2015

Dầu tiếp tục giao dịch trong phạm vi giao dịch cũ của ngày hôm qua và đang đứng dưới đường SMA20. Thị trường nằm giữa mốc 61.8% và 76.4%, tương đương mốc 53.35 và 51.15.

Thị trường vàng

Vàng thất bại trong nỗ lực ổn định dưới 1150.95 tại 127.2% Fibonacci mà chúng ta có thể nhìn thấy trên biểu đồ ngày.

Tuy nhiên, những diễn biến khả quan có thể bị hạn chế dưới đường xu hướng thứ cấp.

Cùng lúc, chỉ báo ADX và RSI lại khá khả quan, tuy nhiên, chúng ta cần thị trường đột phá trên 1171.85 thì mới có thể khẳng định được xu hướng tích cực này.

Nói chung, chúng ta nên giữ quan điểm trung lập và cần phải chú ý rằng phá thủng xuống dưới 1157.05 sẽ mang áp lực giá giảm quay trở lại thị trường.

Ngưỡng hỗ trợ: 1157.00-1150.00-1145.00

Ngưỡng cản: 1167.00-1172.00-1179.00

Xu hướng: Đi ngang

GOLD@H46

Biểu đồ giá vàng

Thị trường dầu

Dầu tiếp tục giao dịch trong phạm vi giao dịch cũ của ngày hôm qua và đang đứng dưới đường SMA20. Thị trường nằm giữa mốc 61.8% và 76.4%, tương đương mốc 53.35 và 51.15.

Trong khi đó, RSI và ADX đang nỗ lực di chuyển đi lên. Tuy nhiên, chúng ta cần giữ quan điểm trung lập giữa những mốc giá đã đề cập ở trên.

Ngưỡng hỗ trợ: 51.15-50.00-49.10

Ngưỡng cản: 52.30-23.35-54.00

Xu hướng: Đi ngang

CLAUG15H46

Biểu đồ giá dầu

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login