PTKT thị trường vàng, dầu ngày 8/7

By on 08/07/2015

Xu hướng giảm vẫn chi phối thị trường nhưng dầu cần phải đóng cửa dưới 51.15 thì mới có thể khẳng định được hướng đi này.

Thị trường vàng

Vàng cắm đầu trượt sâu, chạm mốc 127.2% Fibonacci tại 1150.95. Giao dịch dưới ngưỡng này được coi là điều khả quan và có thể kích thích thị trường tìm kiếm những cơ hội lùi xa hơn.

Trong khi đó, đường ADX cho thấy sức mạnh của xu hướng giảm, mặc dù đường RSI đang di chuyển trong vùng quá bán.

Do đó, chúng ta sẽ tiếp tục duy trì quan điểm tiêu cực chừng nào mốc 1163.00 vẫn được bảo vệ.

Ngưỡng hỗ trợ: 1145.00-1136.00-1119.00

Ngưỡng cản: 1151.00-1157.00-1163.00

GOLD@H45

Biểu đồ giá vàng

Thị trường dầu

Theo dõi bước sụp giảm ngày hôm qua- vốn đã khiến dầu thô tuột dốc giống như những gì chúng ta đã nói trước đó- chúng ta có thể chứng kiến một vài hình thức biến động giữa mốc 50% và 61.8% Fibonacci.

Xu hướng giảm vẫn chi phối thị trường nhưng dầu cần phải đóng cửa dưới 51.15 thì mới có thể khẳng định được hướng đi này.

Hệ số rủi ro/lợi nhuận giờ không còn chính xác, do đó, chúng ta sẽ chờ đợi cho tới khi giá vàng phá vỡ mốc 61.8%.

Ngưỡng hỗ trợ: 51.15-50.00-49.10

Ngưỡng cản: 52.30-53.35-54.00

CLAUG15H45

Biểu đồ giá dầu

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login