PTKT thị trường vàng, dầu ngày 6/7

By on 06/07/2015

Dầu trượt giảm, giao dịch dưới mốc 38.2% Fibonacci tại 55.55. Chạm ngưỡng này được coi là phù hợp với tín hiệu xấu trên ADX.

Thị trường vàng

Đà tăng của vàng đã bị chặn đứng và không thể phá thủng ngưỡng cản của xu hướng tăng mới đây tại 1205.60.

Trượt về dưới mốc 88.6% tại 1167.50 và dưới 1171.85 có thể mang tới những bệ đỡ sâu hơn cho thị trường.

Chỉ khi nào phá thủng trên 1179.00 thì phương hướng thị trường mới thay đổi. Trong khi đó, đường ADX cho thấy sức mạnh của động lực giảm.

Cuối cùng, phá thủng 1157.05 sẽ kéo thị trường về 1150.95.

Ngưỡng hỗ trợ: 1162.00-1157.00-1150.00

Ngưỡng cản: 1167.00-1171.25-1179.00

GOLD@H43

Thị trường dầu

Dầu trượt giảm, giao dịch dưới mốc 38.2% Fibonacci tại 55.55. Chạm ngưỡng này được coi là phù hợp với tín hiệu xấu trên ADX.

Thêm vào đó, các đường trung bình di động tiếp tục rơi vào vùng xấu, do đó, chúng ta tiếp tục duy trì quan điểm tiêu cực với mục tiêu 53.35.

Một vài hình thức điều chỉnh có thể chứng kiến sự thay đổi của đường RSI, vì vậy, chúng ta sẽ chờ đợi điểm tiếp cận thích hợp để đánh giá hệ số lời/lỗ thích hợp.

Ngưỡng hỗ trợ: 54.70-54.00-53.35

Ngưỡng cản: 55.50-56.50-57.10

CLAUG15H43

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login