PTKT thị trường vàng, dầu ngày 6/1

By on 06/01/2016

Dầu ổn định quanh mốc 113% Fibonacci tại 36.05- một tín hiệu tiêu cực và có thể khuyến khích đà giảm đi xa hơn.

Thị trường vàng

Vàng giao dịch dưới đường SMA50 bất chấp nỗ lực ổn định trên SMA20 và trên 1077.00.

Đường SMA40 đã cản trở diễn biến lạc quan của thị trường, cùng lúc, chỉ số ADX phát đi tín hiệu bi quan mặc dù đường RSI vẫn khá lạc quan.

Chúng ta có thể nhìn thấy hệ số lợi nhuận/rủi ro không còn đúng nếu xét theo sức mạnh của đường SMA50. Do đó, quan điểm trung lập vẫn được bảo toàn.

Ngưỡng hỗ trợ: 1077.00 – 1070.00 – 1062.00

Ngưỡng cản: 1084.00 – 1090.00 – 1101.00

Phương hướng: Đi ngang

Thị trường dầu

Dầu ổn định quanh mốc 113% Fibonacci tại 36.05- một tín hiệu tiêu cực và có thể khuyến khích đà giảm đi xa hơn.

Trong khi đó, đường RSI và ADX vẫn cho thấy diễn biến xấu cùng với các đường trung bình di động khi chi phối các bước đi của thị trường trong nỗ lực đi lên.

Chúng ta tiếp tục duy trì quan điểm giá xuống trong phiên hôm nay, mục tiêu là tái lập đường kháng cự đã bị phá vỡ trên kênh xu hướng giảm. Trượt xuống dưới đường này sẽ là cơ hội để dầu bùng nổ về vùng 34.20.-34.15 một lần nữa.

Ngưỡng hỗ trợ: 35.50 – 35.00 – 34.15

Ngưỡng cản: 36.05 – 36.60 – 37.35

Phương hướng: Tiêu cực

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login