PTKT thị trường vàng, dầu ngày 4/4

By on 04/04/2016

Chỉ số ADX cho thấy xu hướng giảm của dầu vẫn tiếp diễn trong bối cảnh đường RSI rơi vào tình trạng quá bán nhưng vẫn rất tiêu cực.

Thị trường vàng

Vàng di chuyển tiêu cực bởi tín hiệu xấu từ đường RSI khi chỉ số này ổn định dưới mốc 23.6% Fibonacci tại 1227.00.

Theo quy tắc Fibonacci, giao dịch dưới  23.6% Fibonacci sẽ khuyến khích thị trường tiến về 1192.00 và 1193.00-Fib. tại 38.2%, trong khi đó, đường SMA20 và SMA50 tại 1207.00 và 1200.00 lại là những chướng ngại vật khó vượt qua.

Cùng lúc, chỉ số ADX phát đi tín hiệu xấu trong xu hướng, do đó, chúng ta nên giao dịch với số lượng nhỏ.

Ngưỡng hỗ trợ: 1207.00 – 1200.00 – 1192.00

Ngưỡng cản: 1220.00 – 1227.00 – 1233.00

Xu hướng: Trượt giảm

GOLD@Daily-3

Thị trường dầu

Chỉ số ADX cho thấy xu hướng giảm vẫn tiếp diễn trong bối cảnh đường RSI lại trong tình trạng quá bán nhưng vẫn rất tiêu cực.

Diễn biến trên được coi là tín hiệu xấu trong khi mốc 38.2% Fibonacci lại đóng vai trò là một vật cản nhỏ tại 36.15-36.20.

Chúng ta có thể chứng kiến sự ổn định của thị trường dưới 36.15 trên cơ sở ngày, tuy nhiên, hãy cứ giữ quan điểm trung lập vào lúc này và chờ đợi xem dầu biểu hiện như thế nào quanh mốc 36.15.

Ngưỡng hỗ trợ: 36.15 – 35.50 – 35.00

Ngưỡng cản: 37.00 – 37.65 – 38.00

Phương hướng: Giảm nhưng tránh giao dịch

CLMAY16H4-3

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login