PTKT thị trường vàng, dầu ngày 29/6

By on 29/06/2016

Dầu không thể đột phá qua 48.30 trong suốt phiên Á để rồi trượt nhẹ ngay thời điểm đầu phiên châu Âu.

Thị trường vàng

Vàng nỗ lực đi lên một lần nữa, cố gắng ổn định trên 1317.00 một lần nữa. Giao dịch ổn định trên các mốc giá trên được coi là diễn biến lạc quan, tuy nhiên, chúng ta cần chứng kiến thị trường thủng 1332.00 mới khẳng định được kỳ vọng này.

Nhiều người dự đoán quý kim cần trụ vững trên ngưỡng tâm lý 1300.00 và trên mốc cao cũ quanh 1303.00 thì khả năng đi lên vẫn còn. Tuy nhiên, tín hiệu lạc quan trên các chỉ số kỹ thuật  lại đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Do đó, phá thủng trên 1332.00 mới khẳng định được khả năng mở rộng xu hướng tăng.

Ngưỡng hỗ trợ:1303.00 – 1291.00 – 1280.00

Ngưỡng cản: 1332.00 – 1325.00 – 1368.00

Phương hướng: Lạc quan trên 1303.00, mục tiêu 1365.00 và 1400.00 chừng nào vẫn đứng vững trên 1290.00

GOLD@Daily

Thị trường dầu

Dầu không thể đột phá qua 48.30 trong suốt phiên Á để rồi trượt nhẹ ngay thời điểm đầu phiên châu Âu.

Giao dịch dưới 48.30 sẽ bảo vệ khả năng đi xuống của thị trường. Tuy nhiên, cần phải chú ý rằng dầu cần rơi về 46.85, tương đương đường SMA 50 thì mới chứng minh được bước giảm này.

Về xu hướng lên, phá thủng 48.30 – 48.50 sẽ là động lực thôi thúc giá dầu chạy theo hướng tăng nhắm mục tiêu là ngưỡng tâm lý 50.00 một lần nữa.

Ngưỡng hỗ trợ:47.75–46.85–45.60

Ngưỡng cản: 48.30–49.00–49.65

Phương hướng: Tiêu cực dưới 48.30, mục tiêu 46.00 và 45.60 chừng nào còn đứng dưới vùng 50.00

CLAUG16Daily

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login