PTKT thị trường vàng, dầu ngày 28/7

By on 28/07/2015

Sức mạnh xu hướng giảm có phần suy yếu khi nhìn vào chỉ số ADX. Trong khi đó, chỉ số RSI lại phát đi tín hiệu quá bán trên thị trường dầu.

Thị trường vàng

Vàng thất bại trong nỗ lực ổn định trên 1100.00, tuy nhiên, vẫ giao dịch trên ngưỡng hỗ trợ 1086.00.

Di chuyển trên 1086.00 có thể kích hoạt động lực tăng- vốn có thể coi là một bước điều chỉnh- được hỗ trợ bởi đường RSI14 và ADX.

Trôi về dưới 1086.00 sẽ đe dọa cơ hội đi lên và có thể kéo thị trường tái lập vùng 1051.00-1052.00.

Ngưỡng hỗ trợ: 1090.00 – 1086.00 – 1075.00

Ngưỡng cản: 1100.00 – 1110.00 – 1117.00

Phương hướng: Điều chỉnh tăng

Biểu đồ vàng

Thị trường dầu

Dầu giao dịch dưới 48.05, tương đương mốc 78.6% Fibonacci và có thể mở rộng sóng giảm về mốc 88.6% tại 46.15.

Sức mạnh xu hướng giảm có phần suy yếu khi nhìn vào chỉ số ADX. Trong khi đó, chỉ số RSI lại phát đi tín hiệu quá bán.

Bối cảnh tiêu cực phụ thuộc vào mốc 46.15, tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể dự đoán về xu hướng xuống nếu xét theo chỉ số trung bình di động trong ngày.

Ngưỡng hỗ trợ: 47.00 – 46.70 – 46.15

Ngưỡng cản: 48.05 – 48.55 – 49.20

Phương hướng: Giảm

Biểu đồ dầu

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login