PTKT thị trường vàng, dầu ngày 27/11

By on 27/11/2015

Một vài tín hiệu tiêu cực đã xuất hiện trên thị trường khi ổn định dưới các đường trung bình di động 20 và 50. Chỉ báo ADX cho thấy xu hướng tiêu cực trong khi RSI 14 lại di chuyển xuống dưới ngưỡng 50.00.

Thị trường vàng

Kim loại quý diễn biến tiêu cực trong phạm vi giao dịch sideway, ổn định dưới các đường trung bình di động 20 và 50. Tuy nhiên, mốc 1065.00 vẫn được bảo vệ và khiến hệ số lợi nhuận/rủi ro không còn hợp lý.

Trong khi đó, đường RSI chậm rãi đi theo hướng xuống còn đường ADX lại cho thấy sự suy yếu của mình. Do đó, chúng ta có thể nghiêng về quan điểm tiêu cực trong ngày mặc dù không thể gợi ý bất cứ trạng thái nào do hệ số lợi nhuận/rủi ro không còn hoàn hảo.

Ngưỡng hỗ trợ: 1065.00 – 1060.00 – 1050.00

Ngưỡng kháng cự: 1075.00 – 1081.00 – 1090.00

Phương hướng: Giảm nhưng vẫn nên đứng ngoài thị trường

GOLD@H429

Thị trường dầu

Một vài tín hiệu tiêu cực đã xuất hiện trên thị trường khi giá dầu ổn định dưới các đường trung bình di động 20 và 50. Chỉ báo ADX cho thấy xu hướng tiêu cực trong khi RSI 14 lại di chuyển xuống dưới ngưỡng 50.00.

Cùng lúc, cấu trúc harmonic lại không đạt được tất cả các mục tiêu của mình cùng với việc di chuyển ổn định trên mốc 41.45 và 41.00, buộc chúng ta duy trì quan điểm trung lập trên cơ sở ngày.

Ngưỡng hỗ trợ: 42.00 – 41.40 – 40.40

Ngưỡng kháng cự: 43.45 – 44.40 – 45.35

Phương hướng: Trung lập

CLJAN16H411

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login