PTKT thị trường vàng, dầu ngày 27/10

By on 27/10/2015

Lần đầu tiên dầu giao dịch dưới ngưỡng 43.65 kể từ ngày 10/9, bên cạnh đó là dấu hiệu tiêu cực từ các chỉ số kỹ thuật.

Thị trường vàng

Vàng di chuyển trong phạm vi hẹp nhưng vẫn ổn định dưới đường SMA20 và SMA50, do đó, tiếp tục chôn vùi dưới ngưỡng 1171.00.

Bất kỳ động thái nào dưới mốc giá này đều được coi là tiêu cực bởi vì chúng ta có thể chứng kiến khả năng tiếp cận mốc 38.2% Fibonacci bất chấp dấu hiệu khả quan trên đường RSI và ADX.

Chừng nào vàng còn di chuyển dưới 1171.00 thì chừng đó quan điểm tiêu cực vẫn được bảo toàn. Đột phá xuống dưới 1158.00 sẽ che mờ những tín hiệu phát đi từ RSI và ADX.

Ngưỡng hỗ trợ: 1158.00 – 1147.00 – 1137.00

Ngưỡng cản: 1168.00 – 1171.00 – 1180.00

Phương hướng: Tiêu cực dưới 1158.00

GOLD@H434

Thị trường dầu

Lần đầu tiên dầu giao dịch dưới ngưỡng 43.65 kể từ ngày 10/9, bên cạnh đó là dấu hiệu tiêu cực từ các chỉ số kỹ thuật.

Thị trường cần phá thủng dưới ngưỡng này mới có thể khẳng định được xu hướng giảm. Trong khi đường RSI14 rơi vào tình trạng quá bán thì ADX lại cho thấy khả năng đi xa hơn.

Ngưỡng hỗ trợ chính nằm tại 41.00 nhưng lại thiếu vắng động lực hỗ trợ giữa các mốc giá hiện tại với mốc 41.00; do đó, các sóng giảm có thể sẽ chiếm ưu thế.

Ngưỡng hỗ trợ: 44.00 – 44.50 – 43.60

Ngưỡng cản: 43.00 – 42.30 – 41.00

Phương hướng: Tiêu cực

CLDEC15H411

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login