PTKT thị trường vàng, dầu ngày 26/6

By on 26/06/2015

Dầu hiện đang giao dịch dưới đường hỗ trợ chính mà chúng ta có thể nhìn thấy trên biểu đồ. Cùng lúc, các đường trung bình di động cũng bắt đầu có những biến chuyển của mình.

Thị trường vàng

Kim loại vàng giao dịch trong phạm vi hẹp, những “chú gấu” đã quá mỏi chân và không bước qua nổi ngưỡng $1171, tương đương mốc 13% Fibonacci.

Trong khi đó, vàng tiếp tục lình xình khi các đường trung bình di động 20 và 50 nằm trong trạng thái trung tính. Cùng lúc, chỉ số ADX cho thấy sự suy yếu trong xu hướng, do đó, chúng ta nên duy trì quan điểm trung lập trong phiên hôm nay trước những dấu hiệu kỹ thuật trái ngược.

Ngưỡng hỗ trợ : 1171.00-1165.00-1155.00

Ngưỡng cản: 1179.00-1189.25-1195

Khuyến nghị: Đứng ngoài thị trường.

Thị trường dầu

Dầu hiện đang giao dịch dưới đường hỗ trợ chính mà chúng ta có thể nhìn thấy trên biểu đồ. Cùng lúc, các đường trung bình di động cũng bắt đầu có những biến chuyển của mình.

Giao dịch dưới ngưỡng tâm lý 60.00 là động lực xấu, có thể khiến nỗ lực tăng bị lu mờ trên cơ sở ngày.

Viễn cảnh tiêu cực đòi hỏi thị trường phá thủng dưới 59.15, tuy nhiên, chúng ta sẽ sử dụng tín hiệu từ các đường trung bình di động làm tiêu chí đánh giá mức độ bi quan.

Ngưỡng hỗ trợ: 59.15-58.70-58.25

Ngưỡng cản: 60.00-60.65-61.40

Khuyến nghị: Bán dưới 60.00 với mục tiêu 59.00-258.25

Technical Analysis Crude Oil for 6/26/15

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login