PTKT thị trường vàng, dầu ngày 26/5

By on 26/05/2016

Nhìn chung, hệ số lợi nhuận/rủi ro trên thị trường dầu hiện không còn chính xác, do đó, chúng ta nên tránh giao dịch trong ngày hôm nay và đóng trạng thái bán tại vùng 50.00.

Thị trường vàng

Vàng hồi phục và chạm ngưỡng hỗ trợ cũ tại 1230.00 sau khi tìm kiếm sự hỗ trợ tại mốc 50% Fibonacci ở 1219.00.

Xu hướng tiêu cực nhìn chung vẫn hiện hữu trong bối cảnh giá vàng đang đứng dưới các đường trung bình di động, kèm theo đó là tín hiệu xấu từ chỉ số ADX.

Thị trường cần phá thủng dưới 1219.00 thì mới khẳng định được nỗ lực giảm của mình.

Với tình trạng hiện tại, sẽ rất rủi ro nếu chúng ta thiết lập trạng thái mới.

Ngưỡng hỗ trợ : 1219.00 – 1210.00 – 1200.00

Ngưỡng cản: 1230.00 – 1235.00 – 1347.00

Xu hướng: Tiêu cực

vàng

Thị trường dầu

Xu hướng lạc quan vẫn chiếm ưu thế nếu xét theo diễn biến của các đường trung bình di động và đường ADX. Cùng lúc, đường RSI phát đi tín hiệu quá bán và có thể chạy theo bước phân kỳ giá giảm.

Nhìn chung, hệ số lợi nhuận/rủi ro hiện không còn chính xác, do đó, chúng ta nên tránh giao dịch trong ngày hôm nay và đóng trạng thái bán tại vùng 50.00.

Mặt khác, trượt xuống dưới 48.05 được coi là một diễn biến xấu.

Ngưỡng hỗ trợ: 48.90 – 48.05 – 47.40

Ngưỡng cản: 50.00 – 50.90 – 51.85

Xu hướng: Tăng giá nhưng tránh giao dịch

dầu

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login