PTKT thị trường vàng, dầu ngày 2/6

By on 02/06/2016

Một vài nỗ lực tăng đang điều hướng thị trường dầu về ngưỡng tâm lý 50.00. Chúng ta có thể chứng kiến xu hướng lên với nỗ lực ổn định trên 48.90.

Thị trường vàng

Giao dịch dưới 1219.00-1220.00 góp thêm phần tiêu cực mà các đường trung bình di động đang phát đi. Xu hướng xấu vẫn còn giá trị cho tới khi nào mốc 1242.00 vẫn được bảo toàn.

Chúng ta nên tránh giao dịch vào lúc này bởi vì hệ số rủi ro/lợi nhuận không còn chính xác. Tuy nhiên, trượt xuống dưới 1205.00 sẽ là thôi thúc xu hướng giảm quay trở lại một lần nữa.

Ngưỡng hỗ trợ : 1205.00 – 1200.00 – 1190.00

Ngưỡng cản: 1219.00 – 1225.00 – 1232.00

Phương hướng: Tiêu cực dưới 12005.00 nhưng trung lập vào thời điểm này.

vàng

Thị trường dầu

Một vài nỗ lực tăng đang điều hướng thị trường về ngưỡng tâm lý 50.00. Chúng ta có thể chứng kiến xu hướng lên với nỗ lực ổn định trên 48.90.

Tuy nhiên, chúng ta nên cẩn trọng khi mà hệ số rủi ro/lợi nhuận không còn chính xác.

Hãy chờ đợi xem liệu mốc 48.90 có lôi kéo thị trường đi xuống hay không.

Trong khi đó, trượt xuống dưới 48.05 sẽ là một tín hiệu tiêu cực.

Ngưỡng hỗ trợ: 48.90 – 48.05 – 47.55

Ngưỡng cản: 49.50 – 50.10 – 50.90

Phương hướng: Trung lập

dầu

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login