PTKT thị trường vàng, dầu ngày 24/6

By on 24/06/2015

Phá vỡ trên 61.40 là điều kiện cần thiết để khẳng định cho xu hướng tăng của giá dầu. Chúng ta tiếp tục dựa vào sự ổn định của thị trường trên các đường trung bình di động để đánh giá mức độ lạc quan, trong khi đó, mốc 59.60 bảo vệ viễn cảnh này.

Thị trường vàng

Vàng ổn định dưới mức thoái lui 23.6% Fibonacci mà chúng ta có thể nhìn thấy trên biểu đồ tại ngưỡng 1179.00- đây là một tín hiệu được cho là tiêu cực. Giao dịch dưới 1189.00 cũng là một dấu hiệu không mấy lạc quan của thị trường này.

Vàng hiện đang nhắm mục tiêu 1171.00 và 1162.00, phá vỡ ngưỡng hỗ trợ này sẽ mở rộng đường để quý kim tìm về mục tiêu sâu hơn là 1155.00.

Ngưỡng hỗ trợ: 1171.00-1165.00-1155.00

Ngưỡng cản: 1179.00-1189.25-1195

Khuyến nghị: Nên bán ra nhắm mục tiêu 1171.00, theo sau là 1165.00 và dừng lỗ trên 1189.00.

Thị trường dầu

Dầu giao dịch gần khu vực kháng cự chính của phạm vi sideway mà chúng ta có thể nhìn thấy trên biểu đồ. Giao dịch trên đường trung bình di động 20 và 50 bảo vệ quan điểm tích cực.

Phá vỡ trên 61.40 là điều kiện cần thiết để khẳng định cho xu hướng tăng bởi vì đó là dấu hiệu cho thấy chỉ số ADX trở nên suy yếu.

Chúng ta tiếp tục dựa vào sự ổn định của thị trường trên các đường trung bình di động để đánh giá mức độ lạc quan, trong khi đó, mốc 59.60 bảo vệ viễn cảnh này.

Ngưỡng hỗ trợ: 60.65-60.20-59.15

Ngưỡng cản: 61.40-62.10-62.70

Khuyến nghị: Mua trên 61.40 nhắm mục tiêu 62.00 và 62.60.

UntitledGiavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login