PTKT thị trường vàng, dầu ngày 23/7

By on 23/07/2015

Dầu giao dịch dưới ngưỡng tâm lý 50.00 và đây là yếu tố tiêu cực, có thể đẩy thị trường tiến sâu hơn nữa về vùng 48.00.

Thị trường vàng

Bước đột phá dưới 1086.00 đã không xảy ra và ngưỡng giá này chính là đại diện cho mốc 161.8% Fibonacci. Đây là điểm giá quan trọng cũng như mang tính quyết định cho hướng đi của giá vàng.

Trong khi đó, đường RSI14 đang nỗ lực lên cao cùng với chỉ số ADX. Ổn định dưới các đường trung bình di động được coi là dấu hiệu tiêu cực.

Thất bại trong nỗ lực chạm 1086.00 sẽ khuyến khích giới đầu tư đóng tất cả các trạng thái mở.

Ngưỡng hỗ trợ: 1086.00 – 1080.00 – 1075.00

Ngưỡng cản: 1100.00 – 1118.00 – 1130.25

Phương hướng: Giảm

Thị trường dầu

Dầu giao dịch dưới ngưỡng tâm lý 50.00 và đây là yếu tố tiêu cực, có thể đẩy thị trường tiến sâu hơn nữa về vùng 48.00.

Khu vực 48.00 đại diện cho mốc giá 78.6% Fibonacci có thể bị chinh phục chừng nào mốc 51.15 còn được duy trì. Giao dịch trong kênh xu hướng giảm và dưới các đường trung bình di động có thể mở rộng đà giảm sâu trên thị trường.

Ngưỡng hỗ trợ: 49.00 – 48.55 – 48.00

Ngưỡng cản: 50.00 – 50.50 – 51.15

Phương hướng: Giảm

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login