PTKT thị trường vàng, dầu ngày 22/6

By on 22/06/2015

Tại mốc giá hiện tại, thị trường dầu nghiêng về quan điểm trung lập nhằm tìm kiếm những phản ứng rõ hơn quanh đường hỗ trợ chính.

Thị trường vàng

Giao dịch dưới 1205.00 là tín hiệu tiêu cực, tuy nhiên, ngưỡng 1189.00 có thể bị phá vỡ để chứng kiến đà giảm xa hơn.

Trong khi đó, đường RSI14 cho thấy một động lực yếu và điều này có thể giữ chân đà giảm ở lại trong phiên hôm nay.

Ngưỡng hỗ trợ: 1195.00-1189.00-1179.00

Ngưỡng cản: 1205.00-1211.00-1217.00

Khuyến nghị: Nên bán ra nhắm mục tiêu 1189.00, tiếp theo là 1179.00 và dừng lỗ trên 1206.00.

Thị trường dầu

Dầu đang giao dịch gần đường hỗ trợ quan trọng và đứng trên mốc 23.6% Fibonacci tại ngưỡng 58.25.

Ổn định trên ngưỡng này có thể đẩy các yếu tố kỹ thuật về vùng tích cực, tuy nhiên, chúng ta cần phải chứng kiến một bước đột phá trên các đường trung bình di động thì mới kích thích được ADX và RSI chạy theo những tín hiệu tăng.

Tại mốc giá hiện tại, thị trường nghiêng về quan điểm trung lập nhằm tìm kiếm những phản ứng rõ hơn quanh đường hỗ trợ chính.

Ngưỡng hỗ trợ : 59.15-58.25-57.70

Ngưỡng cản: 60.00-60.65-61.40

Khuyến nghị: đừng ngoài thị trường

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login