PTKT thị trường vàng, dầu ngày 22/2

By on 22/02/2016

Sau khi chạm đường SMA 30 tại 31.45, giá dầu chạy theo hướng giảm và ổn định trên đường kháng cự của kênh xu hướng xuống tại 30.70.

Thị trường vàng

Vàng liên tục trượt giảm giao dịch dưới vùng 1219.00-1220.00. Đây là một diễn biến xấy nhưng chưa thể khẳng định rằng nỗ lực tăng đã bị nhấn chìm.

Chúng ta không nên bi quan chừng nào thị trường vẫn ổn định ngưỡng tâm lý 1200.00 và ngưỡng hỗ trợ cũ 1195.00.

Hãy cứ giữ quan điểm trung lập và theo dõi xem vàng sẽ phản ứng như thế nào quanh các mốc giá này.

Ngưỡng hỗ trợ: 1210.00 – 1200.00 – 1195.00

Ngưỡng cản: 1120.00 – 1230.00 – 1236.00

Phương hướng: Trung lập

GOLD@Daily-32

Thị trường dầu

Sau khi chạm đường SMA 30 tại 31.45, giá dầu chạy theo hướng giảm và ổn định trên đường kháng cự của kênh xu hướng xuống tại 30.70.

Thực tế, chúng ta cần thị trường phá thủng trên 34.20 thì mới có cơ hội chứng kiến những phản ứng lạc quan mạnh mẽ hơn chừng nào mốc 30.70 vẫn được nắm giữ.

Chúng ta sẽ sử dụng bất cứ phản ứng giảm nào để dự đoán về trạng giá mua tiềm năng, bên cạnh đó, hãy theo dõi ngưỡng 33.40 và 34.20 để xem thị trường có thể chinh phục các điểm này hay không.

Ngưỡng hỗ trợ: 32.20 – 31.45 – 31.00

Ngưỡng cản: 33.40 – 34.20 – 35.00

Phương hướng: Nỗ lực đi lên

CLAPR16Daily-3

 

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login