PTKT thị trường vàng, dầu ngày 21/8

By on 21/08/2015

Các yếu tố tiêu cực đang chi phối biểu đồ dầu khi mà thị trường vẫn tiếp tục dao động trong kênh xu hướng giảm và dưới các đường trung bình di động.

Thị trường vàng

Đường RSi đang di chuyển  trong phạm vi quá bán, tuy nhiên, việc đứng trên ngưỡng 1136.00 cho thấy nhiều động lực đi lên nhắm mục tiêu 1150.00 và 1154.00.

Về xu hướng giảm, trượt xuống dưới ngưỡng 1125.00 sẽ làm suy yếu động lực tăng.

Ngưỡng hỗ trợ: 1136.00 – 1130.00 – 1125.00

Ngưỡng cản: 1143.00 – 1150.00 – 1154.00

Phương hướng: Tăng

Biểu đồ giá vàng

Thị trường dầu

Hợp đồng dầu tháng 10 di chuyển dưới mốc 113%, tương đương 41.60 cùng với tín hiệu xấu trên ADX. Cần phải chú ý rằng, đường RSI cũng di chuyển tiêu cực dưới ngưỡng 30.00.

Các yếu tố tiêu cực đang chi phối biểu đồ dầu khi mà thị trường vẫn tiếp tục dao động trong kênh xu hướng giảm và dưới các đường trung bình di động.

Cây nến đen dài ngày hôm qua cũng là một tín hiệu xấu khác và chúng ta đang nhắm mục tiêu là mốc 40.00, tiếp theo là 39.00-38.95.

Về xu hướng tăng, giao dịch dưới 41.60 là điều kiện cần thiết để khẳng định xu hướng giảm còn giá trị.

Ngưỡng hỗ trợ: 40.50 – 40.00 – 38.95

Ngưỡng cản:41.00 – 41.60 – 42.00

Phương hướng: Giảm

Biểu đồ giá dầu

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login