PTKT thị trường vàng, dầu ngày 18/11

By on 18/11/2015

Diễn biến giảm của giá dầu ngày hôm qua đã làm suy yếu nỗ lực hồi phục của thị trường. Hiện dầu vẫn ổn định trên ngưỡng 40.00 và đây có thể là điểm D trên mô hình harmonic AB=CD.

Thị trường vàng

Kim loại quý từ từ mở rộng đà giảm cùng với tín hiệu tiêu cực trên chỉ số ADX và bước di chuyển ổn định dưới 1081.00.

Trong khi đó, mốc Fibonacci 127.2% tại 1081.00 lại phản ứng như ngưỡng kháng cự cho mô hình harmonic và kích thích bước giảm sâu hơn về 1050.00- mốc Fibonacci 161.8%- đây cũng là mục tiêu ngắn hạn mà chúng ta đã giải thích ở trên.

Ngưỡng hỗ trợ: 1065.00 – 1055.00 – 1050.00

Ngưỡng cản: 1077.00 – 1081.00– 1094.00

Phương hướng: Đi xuống

GOLD@H426

Thị trường dầu

Diễn biến giảm của giá dầu ngày hôm qua đã làm suy yếu nỗ lực hồi phục của thị trường. Hiện dầu vẫn ổn định trên ngưỡng 40.00 và đây có thể là điểm D trên mô hình harmonic AB=CD.

Trong khi đó, ổn định trên 40.40 được coi là chất xúc tác khả quan. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nên nghiêng về xu hướng trung lập cho tới khi nào thị trường có thêm những tín hiệu rõ ràng hơn về phương hướng tiếp theo.

Vượt qua 41.15 và SMA20 sẽ là một tín hiệu đầy tích cực.

Ngưỡng hỗ trợ: 40.40 – 40.00 – 39.00

Ngưỡng cản: 41.15 – 42.00 – 42.60

Phương hướng: Trung lập

CLDEC15H426

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login