PTKT thị trường vàng, dầu ngày 17/2

By on 17/02/2016

Giao dịch dưới đường trung bình di động 20 tại 29.10 được coi là một tín hiệu xấu đối với dầu và có thể mở rộng những bước đi tiêu cực trong ngày.

Thị trường vàng

Biểu đồ vàng cho thấy cách thức thị trường tái lập ngưỡng cản đã bị phá vỡ 1195.00 và sau đó hồi phục đi lên, chứng minh xu hướng khả quan một lần nữa.

Chúng ta cần nhìn thấy quý kim ổn định trên mốc 50% Fibonacci tại 1219.00-1220.00 thì mới mở rộng được sóng tăng cũng như đẩy lùi được những tín hiệu xấu trên chỉ số RSI và ADX.

Nhìn chung, xu hướng lạc quan vẫn được kỳ vọng trong ngày chừng nào mốc 1178.00 vẫn được nắm giữ và tốt nhất là thị trường nên đứng vững trên mốc 1200.00.

Ngưỡng hỗ trợ: 1195.00 – 1190.00 – 1178.00

Ngưỡng cản: 1215.00 – 1219.00 – 1236.00

Phương hướng: Nỗ lực tăng giá

GOLD@Daily-26

Thị trường dầu

Giao dịch dưới đường trung bình di động 20 tại 29.10 được coi là một tín hiệu xấu và có thể mở rộng những bước đi tiêu cực trong ngày.

Phá thủng dưới 28.10 là điều kiện cần thiết để chứng minh xu hướng đi xuống cũng như củng cố sức mạnh của những “chú gấu” trên đường ADX.

Ngưỡng hỗ trợ: 28.70-28.10-27.20

Ngưỡng cản e: 29.10-29.65-30.20

Phương hướng: Đi xuống

CLMAR16H4-9

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login