PTKT thị trường vàng, dầu ngày 17/11

By on 17/11/2015

Khả năng mở rộng sóng tăng có thể xảy ra, tuy nhiên, những tín hiệu bi quan có thể cản trở thị trường tiếp cận đà tăng này hay ít nhất là khiến bước tăng này xảy ra chậm chạp hơn.

Thị trường vàng

Vàng tiến về ngưỡng hỗ trợ 1080.00 và đó chính là dấu hiệu tiêu cực đi cùng với diễn biến xấu trên đường ADX.

Phá thủng dưới ngưỡng hỗ trợ phụ 1070.00 sẽ mở rộng xu hướng xuống trong khi vượt qua 1094.00 là cơ hội để thị trường ngăn chặn điều này xảy ra.

Ngưỡng hỗ trợ: 1070.00 – 1065.00 – 1050.00

Ngưỡng cản: 1080.00 – 1094.00 – 1100.00

Phương hướng: Đi xuống

GOLD@H424

Thị trường dầu

Đà tăng trong phiên hôm qua buộc chúng ta suy nghĩ về khả năng hình thành mô hình AB= CD, đặc biệt là khi bước hồi phục bắt đầu xuất hiện tại gần ngưỡng tâm lý 40.00

Khả năng mở rộng sóng tăng có thể xảy ra, tuy nhiên, những tín hiệu bi quan có thể cản trở thị trường tiếp cận đà tăng này hay ít nhất là khiến bước tăng này xảy ra chậm chạp hơn.

Một bước tiến ổn định trên 41.10 là điều kiện cần thiết để đảm bảo cho thị trường dầu đi lên.

Ngưỡng hỗ trợ: 41.10 – 40.40 – 40.00

Ngưỡng cản: 42.05 – 42.60 – 43.25

Phương hướng: Điều chỉnh giảm

CLDEC15H424

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login