PTKT thị trường vàng, dầu ngày 16/5

By on 16/05/2016

Dầu đi lên, chạm mốc cao nhất kể từ tháng 11/2015. Chúng ta cứ tiếp tục lạc quan chừng nào mốc 45.55 –Fib.78.6% được bảo toàn.

Thị trường vàng

Vàng nỗ lực đi lên, được củng cố bởi đường trung bình di động khi đường này đứng trên ngưỡng hỗ trợ chính của kênh tăng giá và trên mốc 61.8% Fibonacci tại 1.1259.

Giao dịch trên ngưỡng này được coi là yếu tố khả quan và có thể khuyến khích thị trường mở rộng hướng lên, đặc biệt, diễn biến phá thủng 1281.00 đang là động lực mạnh mẽ để lôi kéo quý kim tiếp tục bật xa.

Ngưỡng hỗ trợ: 1265.00 – 1259.00 – 1250.00

Ngưỡng cản: 1281.00 – 1295.00 – 1300.00

Phương hướng: Nỗ lực tăng

GOLD@Daily-20

Thị trường dầu

Dầu đi lên, chạm mốc cao nhất kể từ tháng 11/2015. Thị trường đang nhận được sự hỗ trợ từ sức mạnh của đường ADX cùng với sự khả quan của đường RSI mặc dù diễn biến khá chậm rãi.

Chúng ta cứ tiếp tục lạc quan chừng nào mốc 45.55 –Fib.78.6% được bảo toàn. Nhắm mục tiêu 88.6% tại 48.05.

Ngưỡng hỗ trợ: 46.00 – 45.55 – 45.25

Ngưỡng cản: 47.00 – 47.45 – 48.05

Phương hướng: Lạc quan

CLJUN16Daily-4

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login