PTKT thị trường vàng, dầu ngày 1/6

By on 01/06/2016

Chừng nào mốc 50.00 vẫn được dầu bảo toàn thì chứng đó quan điểm bi quan vẫn được ưu tiên.

Thị trường vàng

Vàng giao dịch dưới 1219.00- tín hiệu xấu cho thấy khả năng lùi về khu vực 1205.00-1200.00 để chứng minh xu hướng giảm cùng với diễn biến tiêu cực trên các đường trung bình di động.

Cùng lúc, chỉ số ADX cho thấy sức mạnh gia tăng của các “chú gấu” và chúng ta có thể coi việc thị trường đứng dưới 1243.00 là một diễn biến bi quan trong ngắn hạn.

Ngưỡng hỗ trợ: 1205.00 – 1200.00 – 1190.00

Ngưỡng cản: 1219.00 – 1225.00 – 1232.00

Phương hướng: Tiêu cực dưới 1200.00

vàng

Thị trường dầu

Dầu trượt giảm cùng với những tín hiệu xấu trên đường RSI14 và ADX.

Giao dịch dưới 48.05 là điều kiện cần thiết khẳng định động lực giảm. Tuy nhiên, chúng ta cần chứng kiến thị trường đứng dưới 47.65 thì mới khẳng định được khả năng mở rộng xu hướng này.

Trong khi đó, chừng nào mốc 50.00 vẫn được bảo toàn thì chứng đó quan điểm bi quan vẫn được ưu tiên.

Ngưỡng hỗ trợ: 48.05 – 47.65 – 47.10

Ngưỡng cản: 48.90 – 49.45 – 50.10

Phương hướng: Nỗ lực giảm

dầu

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login