PTKT thị trường vàng, dầu ngày 15/2

By on 15/02/2016

Mặc dù tín hiệu lạc quan đang lấn át thị trường khi dầu giao dịch trên các đường trung bình di động tại mốc 29.00 nhưng chúng ta cần chứng kiến diễn biến ổn định trên 29.65 thì mới khẳng định được khả năng mở rộng của giá dầu.

Thị trường vàng

Giá vàng cắm đầu giảm sâu và ổn định dưới mốc 50% Fibonacci- được coi là một chất xúc tác tiêu cực.

Mặc dù động lực tăng vẫn có giá trị do nỗ lực chạm đường kháng cự tại 1195.00 nhưng bước điều chỉnh giảm vẫn có thể mở rộng về ngưỡng tâm lý 1200.00.

Phá thủng dưới 1210.00 là điều kiện cần thiết để chứng minh sức mạnh của xu hướng giảm hiện tại. Trong khi đó, đột phá trên 1220.00 sẽ mang động lực tăng quay trở lại tầm ngắm.

Ngưỡng hỗ trợ: 1210.00-1200.00-1195.00

Ngưỡng cản: 1220.00-1236.00-1242.00

Phương hướng: Điều chỉnh giảm

GOLD@Daily-22

Thị trường dầu

Mặc dù tín hiệu lạc quan đang lấn át thị trường khi dầu giao dịch trên các đường trung bình di động tại mốc 29.00 nhưng chúng ta cần chứng kiến diễn biến ổn định trên 29.65 thì mới khẳng định được khả năng mở rộng của giá dầu.

Trong khi đó, đường ADX cho thấy bước giảm trong động lực tăng mặc dù vẫn thiên về xu hướng lạc quan. Cùng lúc, đường RSI giao dịch trên mốc 50.00.

Chúng ta có thể giữ quan điểm trung lập cho tới khi nào dầu ổn định trên 29.65.

Ngưỡng hỗ trợ: 29.00 – 28.40 – 27.80

Ngưỡng cản: 29.65 – 30.00 – 30.60

Phương hướng: Trung lập

CLMAR16H4-5

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login