PTKT thị trường vàng, dầu ngày 12/1

By on 12/01/2016

Dầu trượt giảm và tiếp cận ngưỡng tâm lý 30.00- khá gần ngưỡng hỗ trợ 29.60 tại 161.8% Fibonacci như chúng ta có thể thấy trên biểu đồ ngày.

Thị trường vàng

Vàng trượt xuống dưới ngưỡng 1100.00 và làm suy yếu viễn cảnh tăng mà thị trường vẫn đang kỳ vọng. Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu tiêu cực nào rõ ràng cho tới thời điểm hiện tại.

Giao dịch trên  các đường trung bình di động, cộng với sự ổn định của đường RSI trên mốc 50 có thể được coi là diễn biến khá tốt của thị trường. Tuy nhiên, đứng dưới ngưỡng tâm lý 1100.00 và dưới ngưỡng kháng cự kỹ thuật 1102.00 lại ngáng chân thị trường bật lên.

Lúc này, chúng ta nên đứng ngoài thị trường và chờ đợi các tín hiệu mới rõ ràng hơn.

Ngưỡng hỗ trợ : 1095.00 – 1090.00 – 1080.00

Ngưỡng cản: 1102.00 – 1119.00 – 1136.00

Phương hướng: Sideways

GOLD@Daily-13

Thị trường dầu

Dầu trượt giảm và tiếp cận ngưỡng tâm lý 30.00- khá gần ngưỡng hỗ trợ 29.60 tại 161.8% Fibonacci như chúng ta có thể thấy trên biểu đồ ngày.

Chạm các mốc giá trên buộc chúng ta đóng tất cả các trạng thái mở mặc dù thị trường vẫn khá tiêu cực nếu xét theo tín hiệu của đường ADX và RSI.

Chúng ta có thể chứng kiến những cơn rung lắc mạnh của thị trường do các tín hiệu quá bán đã khá rõ ràng, do đó, hãy cứ đi theo quan điểm tiêu cực nhưng tránh giao dịch dầu vào thời điểm này.

Ngưỡng hỗ trợ: 30.00 – 29.60 – 28.70

Ngưỡng cản  31.50 – 32.50 – 33.10

Phương hướng: Tiêu cực nhưng tránh giao dịch vào thời điểm này

CLFEB16Daily-7

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login