PTKT thị trường vàng, bạc, dầu ngày 9/11

By on 09/11/2015

Dầu thô đóng cửa phiên thứ 6 tuần trước ngập trong sắc đỏ. Phạm vi đóng cửa thấp tạo cơ hội cho thị trường mở cửa từ ổn định cho tới trượt giảm vào tối nay.

Thị trường vàng

Vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần trượt giảm mạnh với nỗ lực mở rộng đà giảm từ mốc cao tháng 10. Phạm vi đóng cửa thấp tạo cơ hội cho thị trường mở phiên từ ổn định cho tới trượt giảm vào tối nay.

Đường Stochastics và RSI đang trong tình trạng quá bán nhưng tiếp tục dao động từ trung tính cho tới tiêu cực, chứng tỏ khả năng sideway hoặc đi xuống trong ngắn hạn.

Nếu bước giảm nói trên tiếp tục được khuyến khích, mức thấp tháng 7 sẽ là mục tiêu giá xuống tiếp theo. Đóng cửa trên đường trung bình di động 20 ngày có thể khẳng định rằng mức thấp ngắn hạn đã được thiết lập.

Thị trường bạc

Đi theo thị trường vàng, kim loại bạc chốt phiên cuối tuần trước tiếp tục mở rộng đà giảm vốn đã hình thành từ tháng trước. Phạm vi đóng cửa thấp tạo cơ hội cho thị trường mở phiên từ ổn định cho tới trượt giảm vào tối nay.

Đường Stochastics và RSI đang trong tình trạng quá bán nhưng tiếp tục dao động từ trung tính cho tới tiêu cực, chứng tỏ khả năng sideway hoặc đi xuống trong ngắn hạn.

Nếu đà giảm từ tháng trước tiếp tục được mở rộng, mức thấp tháng 10 sẽ là mục tiêu giá xuống tiếp theo. Trong trường hợp đóng cửa trên đường trung bình di động 20 ngày, chúng ta có thể khẳng định rằng mức thấp ngắn hạn đã được thiết lập.

Thị trường dầu

Dầu thô đóng cửa phiên thứ 6 tuần trước ngập trong sắc đỏ. Phạm vi đóng cửa thấp tạo cơ hội cho thị trường mở cửa từ ổn định cho tới trượt giảm vào tối nay.

Trong khi đó, đường Stochastics và RSI vẫn dao động từ trung tính cho tới tiêu cực, chứng tỏ khả năng sideway hoặc đi xuống trong ngắn hạn.

Nếu bước giảm trong tuần trước tiếp tục được kích thích, mức thấp tháng 10 sẽ là mục tiêu đi xuống tiếp theo. Ngược lại, đóng cửa trên đường trung bình di động 20 ngày có thể xoa dụy triển vọng u ám của thị trường trong ngắn hạn.

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login